SharePoint

SharePoint är en Portal och är en av världens mest använda lösningar för företags infrastruktur och informationshantering
Intranät

Nyheter

Vi visar gärna hur man använder SharePoint, Teams och de andra verktygen i Office 365 på bästa sätt och hur de skapar förutsättningar för samarbete och nöjda medarbetare.
Det är enkelt att integrera eller utbyta data mellan verktygen och andra system utan att använda tredjepartprodukter. Vi hjälper och ger dig det stöd du behöver.

December 2018

Personliga moduler som enkelt kan läggas in och återanvändas.
min information

Utökad styrning av nyheter, meddelanden och varningar till alla, grupp eller enskilda användare skickas ut manuellt eller automatiskt (genom bevakning av loggar, databaser, sociala medier eller andra källor).
bevakning alerts
Navigering finns som top, botten och megameny, i office 365s administratörs gränssnitt aktiverar man nu de siter som ska vara hub sites samt mycket mer.

Maj 2018

Hub Sites för SharePoint rullas nu ut nu till alla användare som har ställt in targeted release i molnet.
Admin kan ändra kontoinställningar på valda användare från Standard release (default) till Targeted release.
Hub Sites används för att samla befintliga siter under ett paraply för att få mer struktur, översikt och information.
Det kan tex användas som startsida för ett intranät, en avdelning, kunder, partners eller investerare.

GUI SharePoint HubSites Snyggaste Intranät

Hub Sites kan skapas och konfigureras av admin som kan bestämma design, logo, arvfunktionalitet, sök, navigering etc.

En Hub Site kan inte tillhöra andra Hub Sites och en site kan endast tillhöra en Hub Site. Navigeringen i Hub Siten konfigureras manuellt för kontroll och genereras inte automatiskt. Med powershell kan admin konvertera "gamla" SharePoint siter till Hub Sites.

Andra nyheter i SharePoint är bla konvertering av klassiska SharePoint Siter till moderna, gemensamma kontakter, bättre sök, vidareutveckling av Flow, förbättringar av dokumentbibliotek och listor, SharePoint modul i officeprodukterna (Word, PowerPoint etc.), flera nya moduler (web parts), förbättrad säkerhet, migreringsverktyg, nytt administratörs gränssnitt, integration, gemsamma todo listor, sök sorterad på relevans (antal träffar) och möjlighet till flera språk.

Intranät i SharePoint

Hub Sites - Det perfekta intranätet

Varje intranät är annorlunda men ändå så väldigt likartad.
Kommunikationsavdelningen vill gärna pusha ut nyheter.
It vill ha en plattform för att kunna samarbeta tillsammans i en kontrollerad och säker miljö.
Målgrupper Användarna använder intranätet främst för att hitta lösningen på ett problem.
Därför består ett vanligt intranät ofta av tre delar: Nyheter, Samarbetesfunktioner samt en Personlig sida.


Här är de fem vanligaste modulerna i ett intranät:
Företags- / avdelningsnyheter
Länkar till mitt samarbete / lagwebbplatser
Mina senaste dokument
Användbara länkar till mina produktivitetsverktyg (in eller ut från Office 365)
Medarbetarkatalog


Mockup Bästa Intranät

Användarna i företagen försöker hitta enkla och effektiva sätt att kommunicera och samarbeta.
Om it inte gör något, kommer de troligtvis att gå till andra lösningar som Dropbox, Google Drive, Slack, Trello och alla andra trendiga verktyg som finns tillgängliga online.
Men att ha flera verktyg som hanterar liknande problem leder till att kontrollen och ineffektiv kommunikation saknas. Medan användare kan få en produktivitetsvinst på kort sikt, kommer organisationen i längden att drabbas av brist på standardisering.
SharePoint är ett verktyg i office 365 för att hjälpa användarna komma till sin arbetsrelaterade information och att arbeta på ett standardiserat och likartat sätt.
Tack vare Hub Sites, Delve, Teams, OneDrive, Yammer etc. och alla löpande nyheter och förbättringar kan nu företag ha ett intranet som täcker majoriteten av behoven.
Vilket inte var fallet för bara några år sedan.
.


Kom ihåg att Rom inte byggdes på en dag! Börja litet och bygg gradvis på dina framgångar.

I vår erfarenhet är en ”kartläggning av behov mappat mot funktioner” lösningen till många av de utmaningar som företag möter vad gäller SharePoint. Det gör en enorm skillnad för ett företags möjligheter att få ut nyttan från tjänsten, oavsett om du redan betalar för Office 365 eller står inför beslutet att skaffa tjänsten. Kontakta oss så berättar vi gärna mer hur du ska öka ditt företags användning av Office 365, SharePoint och Teams. Vi hjälper er att samarbeta tydligare samt förklara och förankra de nya sätten att arbeta bland medarbetarna!

Erbjudande

First Line Support

Genom att automatisera manuella och repetitiva processer kan vi åstadkomma en bättre kapacitet som möter verksamhetens krav till en lägre kostnad. Våra konsulter är experter på "kran", du väljer hur mycket stöd du behöver för tillfället.
Vårt mål är att varje år sänka våra kunders förvaltningskostnader så de kan frigöra sina resurser till att utveckla verksamhetens digitala strategi. Microsoft office 365 är några av systemen vi hjälper verksamheten med. Vi visar hur allt fungerar och gör det enkelt för användarna och visar våra bästa tips för att engagera så att SharePoint används av alla.
Second line support

Utbildning, installation, migrering och vidareutveckling. Vi kan modifiera produkterna så att de bättre anpassas till verksamhetens behov.
Genom att vi återanvänder kod kan vi snabbt ge förslag och testa olika förändringar och se vad som fungerar innan vi vidareutvecklar dem ytterligare tillsammans med kunden.

Kostnad

Fast pris eller löpande.

Vi kan även erbjuda pris per löst incident.
Vi sitter gärna på plats.Support

Inga supportavtal som binder upp eller kostar bara för att vara tillgänglig. För alla våra kunder har vi 4 h inställelsetid.Certifieringar

Våra konsulter har certifieringar i office 365, azure, Microsoft Teams, Power bi och SharePoint beroende på vad ni behöver hjälp med.Vi hjälper er att ta ett helhetsansvar

I vår roll som SharePoint-tekniker så hjälper vi er gärna i era med utbildning, strategiska planer, hur ni kan hantera verktygen i SharePoint i framtiden samt att vi gärna hjälper er i era tekniska utmaningar som kan betyda djupdykningar i form av migreringar, integration, felsökning, vidareutveckling, förebyggande support, analys och arkitektur.

Kontakt

Kontakta oss

Epost

info@lionezz.se

Om oss

Engagera användare och kunder för att samarbeta och lagra information. Vi hjälper företag att uppnå sina mål genom att utnyttja befintliga system genom t.ex. förebyggande support och utbildning.


Nyheter Om SharePoint

Varför SharePoint

Samarbete i Microsoft Teams, lagring i SharePoint. En portal som SharePoint är en ekonomisk och värdeskapande investering. ​​ Alla avdelningar kan utnyttja fördelarna med SharePoint för deras olika behov. Genom att utnyttja fördelarna med portalen ges förbättrad förståelse, samarbete och delaktighet. I SharePoint finns allt – personalisering, konsistent look-and-feel, publiceringsverktyg, metadata, filtrering, dök, dokumenthantering, wiki, nyheter, versionshantering, säkerhet och mycket annat.
Med verktyget kan man skapa tomma sidor som fylls med innehåll tack vare smarta verktyg och moduler. Sidorna kan konfigureras med versionshantering, godkännande processer och kompletteras med andra smarta verktyg. Med mallar kan man automatisera många rutiner som hela tiden förbättras och utnyttjas av organisationen. Alla sidor kan kopplas till siter så allt enkelt kan nås på samma ställe så att sidorna hela tiden kan förbättras. Vissa siter (portaler) kan användas för att arbeta internt och vissa siter för att samarbete externt. SharePoint är en av världens mest använda lösningar för företags infrastruktur och informationshantering.